Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Oktobar 2 2018

OBAVEŠTENJE
ZA OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2017/18. godine
koji će se održati od 26.09.2018. do 28.09.2018. godine

  1. PRAVO NA POLAGANJE ISPITA U OKTOBARSKOM 2 ISPITNOM ROKU IMAJU SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA i ispunili obaveze vezane za školarinu.
  2. PRIJAVA NAJVIŠE TRI ISPITA (po ceni od 1000,00 dinara za sve studente) obaviće se 21. i 24. septembra 2018. godine, isključivo podnošenjem uplatnice, lično kod referenta Aleksandra Radosavljevića, u studentskoj službi.
  3. ZAPISNICI O POLAGANJU ISPITA biće oglašeni 24. septembra 2018. godine posle 1500 časova na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI NA ZAPISNIKE, NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.500,00 dinara) I PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 25. septembra 2018. godine od 1000 do 1300 časova u studentskoj službi.
  5. Studentima koji su u OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U OKTOBARSKOM 2 ISPITNOM ROKU, a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
  7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
  8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili.

Ispiti položeni u ispitnom roku OKTOBAR 2 ne računaju se za rangiranje na teret budžeta.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA